دسته بندی نشده

درمان ارتودنسی دندان نامرتب با کشیدن دندان یا بدون کشیدن دندان به گفته دکتر خوب متخصص ارتودنسی دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی دکتر نجمه تحویلدار نژاد

درمان ارتودنسی دندان نامرتب با کشیدن دندان یا بدون کشیدن دندان به گفته دکتر خوب متخصص ارتودنسی دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی دکتر نجمه تحویلدار نژاد

در درمان ارتودنسی دندان متخصص ارتودنسی و درمان ناهنجاری های فک و صورت با استفاده از ابزارها و دستگاه‌های خاصی به نام دستگاه های ثابت ارتودنسی به مرتب کردن دندانهای نامرتب و ردیف کردن دندان های کج می پردازد.
به گفته دکتر نجمه تحویلدارنژاد فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بهترین متخصص ارتودنسی دندان و فک در مشهد و در استان خراسان رضوی ،متخصص ارتودنسی دندان و متخصص ارتوپدی فک و صورت و بهترین دندان پزشک متخصص زیبایی دندانی می باشد که در زمینه ارتودنسی دندان کج و ردیف کردن دندان های نامرتب تحصیلات تخصصی کسب کرده و ‌بتواند در طی مدت زمان ارتودنسی که بسته به مشکل بیمار یک تا دو سال می باشد نظم و ترتیب دندان ها را با مرتب کردن آنها اعاده نماید.
استفاده از مکانیک ها و سیم های ارتودنسی برای ردیف کردن دندانها یک بخش از درمان ارتودنسی می باشد اما به نظر دکتر نجمه تحویلدارنژاد متخصص ارتودنسی خوب در مشهد بهترین متخصص زیبایی دندان در مشهد و استان خراسان رضوی برای مرتب کردن دندان های نامنظم که دچار کمبود فضا هستند قبل از شروع درمان باید تمهیدی در نظر گرفت .
علت نامرتبی دندان ها موارد مختلفی می باشد یک دلیل شلوغی و نامرتبی دندانها تغییر توالی رویش آنهاست که باعث نامنظمی می شود.
از نظر بهترین متخصص ارتودنسی و متخصص ارتوپدی فک و صورت در مشهد و دکتر خوب ارتودنسی دندان و فک در مشهد و در استان خراسان رضوی دکتر نجمه تحویلدارنژاد اختلاف سایز بین دندانهای شیری و دندانهای دائمی می باشد .
دندان های دائمی از سایز بیشتری نسبت به دندان‌های شیری برخوردار هستند که همین مسئله کودک را برای ابتلا به ناهنجاری‌های دندانی و فکی مستعد می کند.
از نظر دکتر نجمه تحویلدارنژاد بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد و از دکترهای خوب ارتودنسی دندان و فک در مشهد و در استان خراسان رضوی حائز رتبه ۴ در آزمون تخصص دانشگاه علوم پزشکی و رتبه ۵ در کنکور سراسری دانشگاه ها و نیز دارای مدرک بورد تخصصی ناسیونال نمی توان اختلاف اندازه دندان های شیری و دائمی را تغییر داد اما به کمک استفاده از روش‌های درمانی در تخصص ارتودنسی توسط دندانپزشک متخصص ارتودنسی و درمان ناهنجاری های فک و صورت می‌توان برای رویش دندانهای دائمی فضای اضافه ایجاد کرد.
جهت ایجاد فضا در دوره دندانی مختلط یعنی حد فاصله سنی که دندان های شیری می افتند و دندان های دائمی رویش می کنند به کمک درمانهای ایجاد فضا مثل استفاده از پلاک های متحرک پیچ دار یا حرکت رو به عقب دندان‌های مولر اول به کمک دستگاههای خارج دهانی مثل هدگیرheadgear فضا ایجاد کرد و یا به کمک استفاده از نوارهای استریپ یا نوارهای ساینده در حد میکرون از سطوح بین دندانی دندانهای جلویی دهان و در حدود یک و نیم تا دو میلی متر فضا ایجاد کرد.
موارد گفته شده در نامرتبی های بسیار خفیف می توانند موثر باشند.
ولی در موارد شدید نامرتبی و شلوغی دندانها باید از روش‌های دیگری برای ایجاد فضا استفاده نمود.
دکتر نجمه تحویلدار نژاد بهترین متخصص زیبایی دندان در مشهد و دکتر خوب ارتودنسی دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی عقیده دارد در نامرتبی های خفیف جهت اصلاح نامرتبی های مختصر می‌توان از روش های درمانهای بدون اکسترکشنextraction یا به اصطلاح بدون کشیدن دندان استفاده نمود که شامل درمان های گسترش عرضی قوس و فک بالا و distal driving مولرهای اول می باشد .
از دیدگاه دکتر نجمه تحویلدار نژاد بهترین متخصص ارتودنسی در مشهد و دکتر خوب متخصص ارتودنسی در مشهد و در استان خراسان رضوی اما در مواردی که شدت ناهنجاری دندانی فکی زیاد باشد و نتوان به تنهایی برای مرتب کردن دندان های کج فضا ایجاد کرد باید از روش‌های دیگری استفاده کرد .
دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی در مشهد بهترین دکتر ارتودنسی در مشهد و دکتر خوب سیم کشی دندان نامرتب در مشهد و بهترین دکتر مرتب سازی دندان های نامرتب در مشهد و در استان خراسان رضوی در نامرتبی های متوسط تا شدید دندانی یکی از راه های ایجاد فضا برای مرتب کردن و وارد کردن دندان های نامنظم در موقعیت نرمال در قوس دندانی کشیدن دندان می باشد.
از نظر دکتر نجمه تحویلدار نژاد بهترین دکتر سیم پیچی دندان کج در مشهد و متخصص ردیف کردن دندان های نامرتب و بهترین دکتر صاف کردن دندان های کج و نیز از دکترهای خوب متخصص ارتودنسی دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی فضایی که از کشیدن دندان ها حاصل میشود صرف مرتب کردن نامرتبی دندانها می شود فضا کاملاً بسته می شود و هیچ گونه جای نگرانی برای مراجعه کننده ارتودونسی دندان وجود ندارد .
به عقیده بهترین متخصص ارتودنسی دندان و فک در مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد دکتر متخصص خوب ارتودنسی دندان در مشهد و بهترین متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت در استان خراسان رضوی
معمولاً ۴ عدد دندان پره مولر اول یا دوم بسته به نوع مال اکلوژن دندانی فکی کشیده میشود.
دکتر نجمه تحویلدار نژاد دکتر ارتودنسی دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی و بهترین دکتر متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت در مشهد تشخیص است نوع دندان مورد نیاز برای کشیدن تشخیص تعداد دندانهای مورد نیاز جهت کشیدن برای ایجاد فضا بسته به نظر دندانپزشک متخصص ارتودنسی دندان است و با در نظر گرفتن همه مدارک تشخیصی و عکس ها و تشخیص اولیه و بررسی همه جانبه ناهنجاری دندانی فکی و طرح درمان مورد نیاز برای هر بیمار و خواسته او میباشد.
از نظر بهترین متخصص ارتودنسی مشهد دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی دندان و فک در مشهد تعداد دندان های مورد نیاز برای کشیدن دندان ممکن است از یک عدد تا ۴ عدد متفاوت باشد و یا هیچ دندان کشیده نشود .
از نگاه دکتر نجمه تحویلدار نژاد بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد دکتر خوب ارتودنسی دندان و فک در مشهد و در استان خراسان رضوی جهت کشیدن دندان ها در ارتودنسی تخصصی دندان و فک توسط متخصص ارتودنسی دندان و متخصص مرتب کردن دندان های نامرتب موارد بسیار زیادی باید در نظر گرفته شود مثل میزان نامرتبی اولیه، رابطه اکلوزالی فک بالا و فک پایین نیاز به بیرون زده ترشدن دندان ها یا حذف بیرون زدگی آنها ،فرم اولیه صورت، فرم نیمرخ صورت ،بیرون زدگی و برجستگی لبها،فرم بافت نرم لب‌ها و بافت نرم صورت، شدت ناهنجاری دندانی فکی، میزان شدت نامرتبی دندان ها و …
از نظر دکتر خوب ارتودنسی دندان در مشهد و بهترین دندانپزشک متخصص ارتودنسی دندان در مشهد در استان خراسان رضوی دکتر نجمه تحویلدار نژاد عامل دیگری که به خاطر آن در روند درمان ارتودنسی دندان کشیده می شود بیرون زدگی دندان ها و بیرون زدگی لبها در هنگام استراحت می باشد.
در صورت وجود ناهنجاری دندانی بیرون زده یعنی موقعیتی که دندانهای فک بالا و فک پایین هر دو بیرون زده باشند جهت حذف بیرون زدگی دندان ها و برگرداندن شیب نرمال به دندان ها و ایجاد حالت طبیعی و نرمال در موقعیت لب ها و میزان برجستگی لب ها در حالت استراحت و تکلم چهار دندان که شامل دو دندان در فک بالا و دو دندان در فک پایین می باشد جمعاً کشیده می شود . فضای حاصل از کشیدن ها جهت عقب بردن دندانهای قدامی بیرون زده صرف می‌شود و فضاهای تولید ‌شده کاملا بسته میشود. معمولاً در بیماران دارای دندان های جلویی بیرون زده دندانها به طور معمول از نامرتبی کمتری برخوردار است چدن دندانها به قیمت بیرون زده تر شدن دندان ها در حالت مرتب تری رویش پیدا کرده‌اند .
از دیدگاه بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ارتودنسی دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی دکتر نجمه تحویلدار نژاد بیرون زدگی دندان ها به ‌طور ثانویه باعث بیرون زدگی لب ها می شود که در این حالت معمولاً بیماران نمی توانند در حالت استراحت لبها را به هم برسانند و در حالت استراحت همیشه لب ها از هم جدا هستند .
برای رساندن لبها به هم اطراف لبها و چانه چین خوردگی و ایجاد نمای پوست پرتقالی ایجاد می شود که نمای نزدیک نازیبایی در صورت ایجاد می‌کند.
به دلیل بیرون زدگی دندانها و تاثیر منفی آن روی بیرون زدگی لب ها مخصوصا از نمای نیمرخ باید بر درمان ارتودنسی جهت رفع بیرون زدگی دندانها به عنوان یک ابزار عالی جهت حذف ناهنجاری تمرکز کرد. دکتر نجمه تحویلدار نژاد بهترین متخصص ارتودنسی دندان و فک توصیه می کند جهت گرفتن بهترین نتیجه از درمان ارتودنسی و اخذ بهترین مشاوره به متخصص ارتودنسی دندان و متخصص ارتوپدی فک و صورت مراجعه نمایید.
در مطب تخصصی ارتودنسی دکتر نجمه تحویلدار از دکترهای خوب ارتودنسی دندان و بهترین متخصص زیبایی دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی مراجعین عزیز می توانند بهترین مشاوره در مورد کشیدن دندان در ارتودنسی بدون کشیدن دندان دریافت نمایند.
مواردی که در آن به کشیدن دندان باید توجه کرد فرم سر و صورت و فرم لبها می باشد.
در بیمارانی که دارای صورت استخوانی می باشد لب ها از برجستگی کمی برخوردارند و به لب ها نازک می باشد همچنین یک سوم تحتانی صورت حالت مستقیم یا عقب رفته دارد و بافت های نرم صورت حجیم و پر نیستند به عقیده دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی دندان در مشهد و بهترین دکتر خوب ارتودنسی دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی متخصص ارتودنسی دندان تلاش می‌کند جهت حفظ و اعاده حجم بافت‌های نرم صورت و حفظ برجستگی صورت و لبها و نیز فرم یک سوم تحتانی صورت از درمان‌های ارتودنسی تخصصی دندان بدون کشیدن دندان تا حد ممکن استفاده کند. استفاده از درمان کشیدن دندان در این موارد یک خطای نابخشودنی است چون باعث کاهش میزان برجستگی لبها و پری صورت میشود.
متخصص ارتودنسی دندان در مشهد و از دکترهای خوب ارتودنسی دندان و بهترین دکتر سیم کشی دندان نامرتب در مشهد از بهترین دکتر های سیم پیچی دندان نامنظم در مشهد و در استان خراسان رضوی دکتر نجمه تحویلدار نژاد در صورت کم بودن میزان نا مرتبی دندان ها از درمان‌های بدون کشیدن دندان و درمان‌های همراه با گسترش عرضی قوس و اکسپنشن قوس جهت چیدمان دندان ها روی یک قوس بزرگ تر که توأمان باعث برجسته تر شدن بافت لب ها به دلیل تاثیر بیرون زدگی دندانها روی لب ها می باشد انجام دهند.
به نظر دکتر نجمه تحویلدارنژاد بهترین متخصص ارتودنسی دندان در مشهد و دکتر خوب ارتودنسی دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی بیمارانی که صورت محدب و برجسته ای دارند لب ها از بیرون زدگی زیادی برخوردارند یک سوم تحتانی صورت حالت بیرون زده ای دارد بهتر است از درمانهای همراه با کشیدن دندان ها استفاده شود تا همراه با عقب رفتن دندانها و کاهش بیرون زدگی دندان ها میزان بیرون زدگی بافت های نرم و میزان بیرون زدگی یک سوم تحتانی صورت و بیرون زدگی لب ها هم همزمان اصلاح شود.
از نظر بهترین متخصص ارتودنسی دندان و بهترین متخصص ارتوپدی فک در مشهد و از دکترهای خوب ارتودنسی دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی دکتر نجمه تحویلدار نژاد در این حالت تأثیری که ارتودنسی دندان روی مرتب شدن و زیبایی دندان ها می گذارد صرفاً منظم شدن و ردیف شدن دندانها و صاف و مرتب شدن دندان‌ها نیست بلکه همراه با اصلاح دندان ها بافت صورت بافت های نرم صورت و فرم صورت از نمای روبرو و از نیمرخ تغییرات شگفتی می کند که می تواند در زیبایی و رضایتمندی بیمار از نتیجه درمان ارتودنسی بسیار قابل توجه باشد یعنی در این حالت نمی توان صرفاً یک تاثیر کوته انگارانه برای درمان ارتودنسی دندان در نظر گرفت چراکه در این حالت تاثیر ارتودنسی دندان توسط متخصص ارتودنسی و درمان ناهنجاری های فک و صورت روی زیبایی فرم صورت و ظاهر صورت از دید دیگران همچون یک درمان جراحی پلاستیک صورت می باشد.

در مطب ارتودنسی دکتر نجمه تحویلدارنژاد(بهترین دندانپزشک متخصص ارتودنسی و متخصص ارتوپدی فک و صورت ، ارتودنسی مشهد ) ، انواع ارتودنسی نامرئی در مشهد در حال انجام است .

به نظر خانم دکتر نجمه تحویلدار نژاد ارتودنتیست خوب در مشهد انتخاب نوع و دستگاه مورد استفاده در ارتودنسی و نیز سن مناسب برای انجام درمان ارتودنسی و ارتوپدی فک بسته به نظر متخصص ارتودنسی خوب و متخصص ناهنجاری های فکی دندانی در مشهد است.

مهم ترین مطلب :

دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و متخصص درمان ناهنجاری های فک و صورت در مشهد ، تاکید می کند که برای درمان مرتب کردن دندان های کج حتما با دندانپزشک متخصص خود مشورت کنید .

توصیه می شود از خانم دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و متخصص ارتوپدی فک و صورت در مشهد بهترین متخصص ارتودنسی در مشهد و در استان خراسان رضوی ، جهت درمان ارتودنسی نامرئی در مشهد ( سیم کشی دندان نامرتب )و درمان مشکلات فکی مشاوره رایگان دریافت کنید .

یکی از شاخه های متخصصین زیبایی دندان در مشهد ، متخصصین ارتودنسی ودرمان ناهنجاری های فک و صورت هستند که خانم دکتر نجمه تحویلدار نژاد در مشهد یکی از بهترین متخصص های زیبایی دندان در مشهد و ارتودنسی نامرئی مشهد هستند.

دکتر نجمه تحویلدار نژاد ارتودنسی مشهد با کسب تجربه های بسیار و کسب مدارج ممتاز در درمان تخصصی بیماران ارتودنسی بعنوان بهترین متخصص زیبایی دندان در شهر مشهد و در استان خراسان رضوی (بهترین متخصص ارتودنسی خوب ، ارتودنسی مشهد ) در حال فعالیت هستند.

در مطب ارتودنسی دکتر نجمه تحویلدارنژاد(بهترین دندانپزشک متخصص ارتودنسی ودرمان ناهنجاری های فک و صورت ، ارتودنسی مشهد ) که بهترین کلینیک دندانپزشکی زیبایی و بهترین کلینیک ارتودنسی مشهد است با پرداخت خرج و مخارج ارتودنسی اقساطی و ارزان هزینه ارتودنسی نامرئی قسطی فک بالا و پایین اقساطی در مشهد و دراستان خراسان رضوی در سال ۹۸ و ۹۹ منتظر ملاقات شما هستیم.

جهت پرداخت قیمت تقریبی درمان ارتودنسی نامرئی اقساطی وارزان در سال ۹۹ در مشهد (یعنی به شکل تدریجی ) و ردیف کردن دندان های کج و نامنظم در مطب تخصصی ارتودنسی (بهترین کلینیک دندانپزشکی زیبایی و بهترین کلینیک ارتودنسی مشهد ، ارتودنسی مشهد ) سرکار خانم دکتر نجمه تحویلدارنژاد( بهترین متخصص ارتودنسی خوب مشهد و استان خراسان رضوی( بهترین متخصص زیبایی دندان در مشهد ، ارتودنسی مشهد )) بشکل تعرفه تقسیط شده با شما مراجعین عزیز مساعدت لازم بعمل خواهد آمد.

بهترین دندانپزشک ارتودنتیست مشهد ، ارتودنسی مشهد ، به دلیل نوع سختی و نوع کار ارتودونسی نامرئی دندان کج و مرتب سازی دندان ها برای افراد مختلف خرج و مخارج ارتودنسی و هزینه ارتودنسی نامرئی اقساطی وارزان یک دندان نا مرتب و کج در مشهد و قیمت ارتودونسی نامرئی قسطی و تقریبی دندان در سال ۹۹ در استان خراسان رضوی را بطور تقریبی برای هر فرد و با توجه به مشکل دندانی و فکی وی تعیین می کند.

خرج و مخارج ارتودنسی و هزینه تقریبی ارتودنسی نامرئی ارزان و قسطی دندان نامنظم در مشهد به شکل اقساطی پرداخت می شود که معمولا در جلسه ابتدایی درمان ( در بهترین کلینیک دندانپزشکی زیبایی و بهترین کلینیک ارتودنسی مشهد ، ارتودنسی مشهد ، سیم کشی نامرئی دندان نامرتب در مشهد ) با نصب دستگاه ها یک پنجم کل قیمت ارتودنسی نامرئی ارزان یا اقساطی یا تعرفه تقریبی ارتودنسی نامرئی دندان نامرتب در مشهد پرداخت شده ودر جلسات بعدی چکاپ ها (بطور ماهانه ) مابقی هزینه ارزان وقسطی درمان ارتودنسی نامرئی دندان کج و نامنظم در استان خراسان رضوی بطور توافقی از مراجعین محترم اخذ می گردد .

بطوری که قیمت ارتودنسی نامرئی اقساطی و ارزان در مشهد و استان خراسان رضوی در سال ۹۹ در طی مدت زمان درمان ارتودونسی بطور تدریجی و با تعرفه مخارج تقسیط شده ( در بهترین کلینیک دندانپزشکی زیبایی و بهترین کلینیک ارتودنسی مشهد ، ارتودنسی مشهد ) پرداخت می شود. خرج و مخارج ارتودنسی و هزینه سیم کشی نامرئی دندان نامرتب در مشهد و قیمت اقساطی وارزان ارتودنسی لینگوال و هزینه اقساطی وارزان ارتودنسی نامرئی فک بالا و فک پایین ، بعد از بررسی و معاینه دقیق برآورد می شود.

هزینه تقریبی قسطی ارتودنسی نامرئی با بیمه تامین اجتماعی یا هزینه تقریبی ارتودنسی نامرئی با بیمه نیروهای مسلح یا هزینه تقریبی واقساطی ارتودنسی نامرئی با بیمه دانا یا هزینه اقساطی وارزان ارتودنسی نامرئی با بیمه کارآفرین و با بیمه ایران و خرج و مخارج ارتودنسی و هزینه ارتودنسی نامرئی اقساطی وارزان با بیمه بانک ملی و هزینه تقریبی هزینه سیم کشی نامرئی دندان نامرتب در مشهد با بیمه بانک مسکن در مشهد در سال ۹۹ متفاوت است وبیماران می توانند از پوشش بیمه ای خود جهت پرداخت آسان تر خرج و مخارج ارتودنسی و هزینه ارتودنسی نامرئی اقساطی وارزان دندان های فک بالا و فک پایین دندان در مشهد و در استان خراسان رضوی استفاده کنند.

دکتر نجمه تحویلدار نژاد متخصص ارتودنسی و درمان ناهنجاری های فک و صورت( بهترین متخصص زیبایی دندان در مشهد ، ارتودنسی مشهد) با اخذ مدرک دندانپزشکی عمومی و تخصص ارتودنسی مشهد از دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از بهترین متخصص های ارتودنسی خوب مشهد و استان خراسان رضوی( بهترین متخصص زیبایی دندان در مشهد، ارتودنسی مشهد ،هزینه سیم کشی نامرئی دندان کج در مشهد ) می باشند.

برای مشاهده مقالات ارتودنسی و سایر مقالات مرتبط به وب سایت خانم دکتر نجمه تحویلدارنژاد متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک وصورت مشهد ( بهترین متخصص زیبایی دندان در مشهد، ارتودنسی مشهد ، سیم کشی نامرئی دندان نامرتب در مشهد )مراجعه کنید.

برای انجام ارتودنسی خوب مشهد یا بهترین مرتب سازی دندان ها در مشهد و استان خراسان رضوی به دکتر نجمه تحویلدار نژاد بهترین متخصص ارتودنسی در مشهد و در استان خراسان رضوی( بهترین متخصص زیبایی دندان در استان خراسان رضوی، ارتودنسی مشهد ، سیم کشی نامرئی دندان نامنظم در مشهد) مراجعه کنید.

 

درمان ارتودنسی دندان نامرتب با کشیدن دندان یا بدون کشیدن دندان

بازگشت به لیست

نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید